योजना व्यवस्थापन

हामी ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रत्येक नमूना उत्पादन गर्न कडा मेहनत गरिरहेका छौं। हामी जहिले पनि समयमै डेलिभरी गर्न जोड दिन्छौं।


हामी प्रत्येक परियोजनाको लागि योजना र प्रशोधन आवश्यकताहरू बनाउँछौं, प्रक्रिया प्रवाहलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छौं, र निम्न प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गर्नु अघि निरीक्षण र परीक्षण गर्दछौं। तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने प्रोटोटाइप नमूनाहरू आकारमा सही छन्, राम्रोसँग भेला भएका छन् र रङ र सतहको उपचारका सन्दर्भमा तपाईंको डिजाइन आवश्यकताहरू अनुरूप पूर्ण रूपमा छन् भनी सुनिश्चित गर्न परियोजनाको प्रगति ट्र्याक गर्नको लागि एक परियोजना इन्जिनियरलाई सधैँ नियुक्त गरिन्छ।