उत्पादनको आकार प्रमाणित गर्न

  • तपाईको प्रोटोटाइपको उद्देश्य के हो? यदि प्रोटोटाइप ट्रेड शो वा नयाँ उत्पादनको आईडी प्रमाणिकरणको लागि प्रयोग गरिनेछ भने, हामी उत्पादनको लागि सीएनसी मेसिन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं।

    2022-03-21

 1