उत्पादन कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न

  • जब प्रोजेक्ट इन्जिनियरले उत्पादन विकास लिडटाइम छोटो बनाउन चाहन्छ, तिनीहरू प्रायः तेस्रो-पक्ष प्रयोगशाला, जस्तै UL, CSA, CE र CCC, आदिबाट प्रमाणीकरण परीक्षणको लागि आवेदन दिन प्रोटोटाइपहरू प्रयोग गर्छन्।

    2022-03-21

 1