इन्जिनियरिङ नमूनाहरू (सानो ब्याच प्रोटोटाइप)

  • नयाँ उत्पादन विकास र निर्माणको परम्परागत विधि भनेको पहिले मोल्ड बनाउनु हो, र त्यसपछि ठूलो उत्पादनको लागि मोल्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यस विधिको नेतृत्व समय धेरै लामो छ र निर्माण लागत धेरै उच्च छ। यसलाई उपकरण लागत साझा गर्न पर्याप्त मात्रा आवश्यक छ।

    2022-03-21

 1